Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 - 10:02


Ngày 13-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

 

     

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) và Đề án số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025.

 

Căn cứ vào quy hoạch chiến lược cấp quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại, tạo bước đột phá mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh gắn với phát triển vùng và các địa phương.

 

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt ra mục tiêu chung và từng mục tiêu cụ thể về hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin.

 

Hội nghị được BTV Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, đề án.

 

Thông qua hội nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lại các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra

 

Thanh Nguyên

Xem tin theo ngày:   / /