Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt đường ĐT186

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 - 08:14


HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT 186 thuộc địa phận huyện Sơn Dương

 


Công trình có quy mô đầu tư; Đoạn từ xã Sơn Nam đi xã Hồng Lạc có chiều dài 25,5km, trên cơ sở hiện trạng đường cũ, nền đường rộng trung bình 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường hai bên mỗi bên rộng 1,5m, gia cố lề mỗi bên rộng 1m. Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công xử lý các vị trí bị cao su, lún lệch, ổ gà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cạp mở rộng móng hai bên, mỗi bên 1m bằng cấp phối đá dăm, tăng cường thêm lớp móng cấp phối đá dăm, lớp mặt bê tông xi măng M300.


Tiếp đó, đoạn từ xã Hồng lạc đi xã Thượng Ấm có chiều dài 27,5km, trong đó sửa chữa cục bộ nền mặt đường và công trình, hệ thống an toàn giao thông với chiều dài khoảng 10km/27,5km với các giải pháp; rải tăng cường lớp mặt bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 12cm, láng nhựa 2 lớp.


Đoạn từ xã Thượng Ấm đi xã Vĩnh Lợi có chiều dài 5,9km, trong đó sửa chữa cục bộ nền mặt đường và công trình, hệ thống an toàn giao thông với chiều dài 2 km với các giải pháp nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, tiến hành bù vênh bằng bê tông nhựa và rải tăng cường mặt đường bằng lớp thảm bê tông nhựa dày 5cm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2023 với mục tiêu; sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đảm bảo êm thuận, an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

PV