Sơn Dương triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu Đông 2019

Thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019 - 10:00


Để tạo miễn dịch chủ động, UBND huyện Sơn Dương vừa triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu Đông năm 2019, theo đó thời gian tiêm phòng từ ngày 15/9 đến ngày 15/10.

Tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh, bao gồm tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn; Niu cát sơn, tụ huyết trùng, cúm gia cầm cho đàn gia cầm. Ngành chuyên môn của huyện khuyến khích người chăn nuôi tự thực hiện tiêm phòng các bệnh không thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc như bệnh lép tô, phó thương hàn, bệnh phù đầu…Các xã, thị trấn tuyên truyền đến hộ chăn nuôi cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ tiền mua vắc xin tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò, lợn, bệnh Niu cát sơn ở gà, bệnh dịch tả vịt cho hộ chăn nuôi trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 2 và khu vực 3. Các xã, thị trấn vận động chủ vật nuôi ký cam kết thực hiện tiêm phòng. Mỗi xã, thị trấn thành lập 1-2 tổ đội tiêm phòng và tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện tiêm phòng bổ xung thường xuyên cho những gia súc, gia cầm chưa được tiêm chính vụ và mới nhập đàn đến tuổi tiêm phòng.

PV