Sơn Dương được phân bổ trên 2 tỷ đồng hỗ trợ các HTX

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019 - 11:30


Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được ban hành về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019 huyện Sơn Dương được phân bổ 2 tỷ 960 triệu đồng vốn dự phòng thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng cho các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ của HTX sản xuất chè Ngân Sơn, Trung Long, xã Trung Yên

 

Bằng nguồn vốn trên hỗ trợ đầu tư cho các HTX xây dựng công trình điện, nhà kho bảo quản và đóng gói, xưởng sơ chế, chế biến chè, trụ sở làm việc cho các HTX sản xuất chè Vĩnh Tân (xã Tân Trào), HTX nông lâm nghiệp xã Tam Đa, Đại Phú, Lâm Xuyên, HTX sản xuất chè Ngân Sơn, Trung Long và các HTX sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung; HTX nông nghiệp Việt Nhật AMS; HTX chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm xã Tú Thịnh; HTX dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Thịnh Cường. 

PV