Công an huyện Sơn Dương tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019 - 08:37


Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về Luật giao thông đường bộ, tác hại của ma túy và nhất là tình trạng bạo lực học đường, sáng ngày 25/8 tại trường THCS xã Thiện Kế, Công an huyện Sơn Dương tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, tác hại của ma túy và tình trạng bạo lực học đường cho gần 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường Tiểu học, THCS Thiện Kế và người dân trên địa bàn xã.

 

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường. Ngoài việc nghe báo cáo viên tuyên truyền giáo dục pháp luật, bạo lực học đường. Các em học sinh còn được trao đổi, chia sẻ ý kiến của mình về các nội dung liên quan đến các vấn đề về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.


Qua buổi tuyên truyền giúp giáo viên, học sinh và người dân nâng cao nhận thức về pháp luật an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực học đường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa giáo dục tại các đơn vị trường trên địa bàn huyện.

 PV