Sơn Dương tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách pháp luật cho doanh nghiệp

Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019 - 11:30


Sáng ngày 19/9/, UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn của huyện và 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

 

 

Đại biểu dự hội nghị

 

Các đại biểu dự hội nghị đã được tuyên truyền phổ biến về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 39 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 06 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Giới thiệu Luật Quản lý thuế; Chế độ kế toán mới cho doanh nghiệp…

 

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nắm được các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

 

Thanh Nguyên