Sơn Dương thu hút các dự án công nghiệp

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019 - 11:17


Để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2019, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu đạt doanh thu cao, nộp ngân sách lớn và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

 

Nhà xưởng sản xuất  gỗ ván ép của Công ty TNHH Long Thắng

 

Năm 2019, Công ty TNHH Long Thắng, xã Ninh Lai đã đầu tư trên 30 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng Nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép với diện tích 4.000m2. Dây chuyền sản xuất với công suất khoảng 50 m3/ ngày khi đưa vào sử dụng sẽ mang lại những kết quả tích cực như tận dụng được nguồn nguyên liệu rẻ hiện có tại các vùng miền, tạo ra được nhiều loại vật liệu xây dựng có giá thành thấp và không gây tác động xấu đến môi trường. Mô hình đi vào hoạt động sẽ đạt doanh thu ổn định 12 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 50 đến 70 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đến 8 triệu đồng/người/tháng. Việc đầu tư nhà máy sản xuất gỗ ván ép ở Công ty TNHH Long Thắng không chỉ tạo việc làm cho người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng, phù hợp với xu thế xây dựng ngày càng phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

 

Trong 8 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Sơn Dương ước đạt trên 4 tỷ 274 triệu đồng. Trong đó Quốc doanh Trung ương đạt 251 triệu đồng; Quốc doanh địa phương 3,2 triệu đồng; kinh tế ngoài quốc doanh trên 4 tỷ đồng. Để có được kết quả đó là do các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường đầu tư trang thiết bị, máy móc, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kết hợp đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động tại địa phương.

 

Quy trình đóng gói chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường trong trang trại

của Công ty Cổ phần Hồng Minh LandLight

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Dương có 2 Khu Công nghiệp đó là Khu Công nghiệp Sơn Nam với tổng diện tích 150 ha, có 05 nhà máy hoạt động với tổng số vốn đầu tư là 150 tỷ đồng; Khu Công nghiệp Vĩnh Thái, diện tích thuộc huyện Sơn Dương có Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa, diện tích 222,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD và 01 Cụm Công nghiệp Phúc Ứng.


Từ đầu năm 2019 đến nay, Khu Công nghiệp Sơn Nam đã thu hút, mời gọi thêm được 02 nhà máy gồm: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH K-Electronic, đầu tư xây dựng với số vốn đăng ký 15 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất bao bì PP Container, dự án FDI của nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 1 triệu USD. Tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút, mời gọi được thêm 05 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 369 tỷ đồng gồm: Nhà máy giày da Phúc Sinh, tổng số vốn đầu tư 86 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất bao bì của công ty TNHH Hanil VINA, vốn FDI Hàn Quốc, tổng mức đầu tư 103 tỷ đồng, Công ty Woojin Vina KOREA, vốn FDI Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, Công ty TNHH Hùng Huy tổng vốn đăng ký 80 tỷ đồng và Công ty TNHH bao bì DHT tổng vốn đăng ký 60 tỷ đồng. Bên cạnh việc thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, huyện Sơn Dương đã có nhiều giải pháp cụ thể khuyến khích đầu tư, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi lựa chọn vào địa bàn huyện Sơn Dương. 


Năm 2019, Sơn Dương xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27, năm 2016 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.
 

Thanh Nguyên