Cấp Tiến dồn sức phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019

Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 - 16:21


Với mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, những ngày này cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cấp Tiến đang tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Xã Cấp Tiến hiện có 1.665 hộ dân, sinh sống ở 9 thôn, trung bình mỗi thôn có gần 200 hộ. Nhân dân trong xã có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển đa dạng các ngành nghề. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định.

 

 

Bê tông đường nội đồng xã Cấp Tiến

 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Cấp Tiến luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, xã đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã nhận được sự đóng góp vật chất, tinh thần, ngày công lao động của nhiều hộ gia đình. Do đó, đến tháng 9-2019, xã đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Xã làm được trên 33 km đường bê tông trục thôn, ngõ xóm, trên 3 km đường bê tông nội đồng, xây dựng 9 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, 82,3% nhà ở dân cư đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,98%... Đạt được kết quả này, chính quyền xã đã công khai mọi chủ trương, chính sách, kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tới người dân qua những cuộc họp thôn, hệ thống truyền thanh của xã để người dân hiểu, đóng góp ý kiến, chung sức thực hiện các tiêu chí, phát huy quyền làm chủ của người dân.

 

Mô hình trồng nho của gia đình Ông Bùi Văn Long, thôn Tiến Thắng, xã Cấp Tiến

 

Để về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Cấp Tiến đang huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với các tiêu chí cơ bản đạt, xã đã và đang chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đó. Ông Hoàng Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến cho biết, kết thúc năm 2018 xã mới đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó như tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng góp phần kết nối giao thương, giao lưu văn hóa, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Để thực hiện các tiêu chí này, xã tập trung tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới là người dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, từ đó nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.


Về Cấp Tiến, chúng tôi cảm nhận được sự bứt phá mạnh mẽ của một vùng đất khó. Có lẽ, nhờ các giải pháp đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, nền kinh tế nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở xã điểm này đang có được sự thay đổi căn bản. Lộ trình đến cuối năm 2019, Cấp Tiến sẽ là xã tiếp theo của huyện Sơn Dương về đích nông thôn mới. Dẫu còn nhiều việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài từ một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước. Song, những gì mà Cấp Tiến đạt được sẽ là động lực quan trọng để chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự tạo sức bật mạnh mẽ trong mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Thanh Nguyên