UBND huyện Sơn Dương họp thường kỳ tháng 9

Thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019 - 19:34


Ngày 26/9, UBND huyện Sơn Dương tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận của UBND huyện tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019. Đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Đại biểu dự cuộc họp

 

Đại biểu dự cuộc họp đã nghe các báo cáo; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kết luận của UBND huyện; báo cáo tiến độ xây dựng các công trình; báo cáo tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện; Baó cáo kết quả tổ chức Hội trại về nguồn huyện Sơn Dương năm 2019; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, tiến độ triển khai sản xuất vụ đông; Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh và một số nội dung khác.

 

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng các công trình cơ bản, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới như nhà văn hoá thôn, nhà lớp học và các công trình phụ trợ, đường giao thông. Công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quang Chúc đề nghị ngành chuyên môn và các xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tập trung các khoản thu thuế và áp dụng các biện pháp thu nợ đọng thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

PV