Sơn Dương ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019 - 17:23


Ngày 1/10, tại xã Kháng Nhật đã diễn ra lễ ra quân điểm của huyện về Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Tới dự và chỉ đạo lễ ra quân có đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

         Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, xã Kháng Nhật thực hiện điều tra 240 hộ dân tộc thiểu số với 445 khẩu ở 5 địa bàn điều tra toàn bộ. UBND xã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho các điều tra viên thực hiện công tác điều tra đảm bảo đúng tiến độ, quy định, làm tốt khâu kiểm tra, giám sát, báo cáo nhanh, báo cáo tiến độ. 

         Ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, huyện Sơn Dương có 28 tổ trưởng và 53 điều tra viên tiến hành điều tra 95 địa bàn ở 28 xã, trong đó có 19 địa bàn điều tra toàn bộ các hộ dân tộc, còn lại là địa bàn điều tra chọn mẫu 30-40 hộ dân tộc. Ông Hồ Khánh Hoàn, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện Sơn Dương cho biết: Các điều tra viên đã từng thực hiện công tác điều tra trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào tháng 4/2019, nên đến khi thực hiện cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số rất thuận lợi. 100% các điều tra viên thực hiện thu thập thông tin sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, điện thoại thông minh, máy tính bảng.

 

       

       Để đảm bảo hoàn thành tốt cuộc Điều tra, Chi Cục Thống kê, Phòng Dân tộc huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc kiểm tra, giám sát việc điều tra theo đúng quy trình, tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng điều tra. Đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động các đối tượng điều tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cuộc điều tra. Các đối tượng thuộc diện được điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cuộc điều tra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời cho điều tra viên được phân công tại địa bàn.

        Huyện Sơn Dương tổ chức ra quân điều tra thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành tốt cuộc điều tra, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

PV

Xem tin theo ngày:   / /