Tập huấn hướng dẫn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2019

Thứ Năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019 - 07:56


Ngày 2/10, UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2019. Trên 80 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; công chức văn hóa xã hội và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham dự.

 

Các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Theo đó Nghị định 122 gồm 4 chương 21 điều, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa cho gia đình và đơn vị hành chính. Đồng thời, các đại biểu còn được thông qua văn bản số 509/SVHTTDL - NSVHGĐ ngày 10/7/2019 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh.  

 

      

Đại biểu tham gia tập huấn

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức việc bình xét ở địa phương, cơ sở, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, để việc bình xét công nhận được nhanh chóng, chính xác và đúng theo hướng dẫn. Qua buổi tập huấn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, bình xét, phân loại và công nhận các danh hiệu và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

PV