Đảng ủy xã Sơn Nam tổng kết cuộc thi tìm hiểu nội dung các Nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII

Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2019 - 09:57


Ngày 3/10, Đảng ủy xã Sơn Nam tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi tìm hiểu nội dung các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

 

Xác định cuộc thi tìm hiểu nội dung các Nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nghiên cứu, học tập sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Đảng ủy xã Sơn Nam đã khuyến khích, động viên 373 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia. Đảng ủy xã đã phổ biến hình thức làm bài thi là thi viết bao gồm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Hệ thống câu hỏi cuộc thi với 20 câu cho phần thi trắc nghiệm và 2 câu cho phần thi tự luận, cùng đó là một số văn bản, hướng dẫn liên quan. Kết quả, đã có hơn 300 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 81%.

 

 

Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy xã Sơn Nam đã tặng thưởng và biểu dương 10 đảng viên có thành tích làm bài thi tìm hiểu nội dung các Nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII đạt kết quả cao.

PV

Xem tin theo ngày:   / /