Hội Nông dân huyện hỗ trợ hộ nghèo xã Cấp Tiến, Vĩnh Lợi làm nhà ở

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019 - 05:58


Ngày 18/10, đồng chí Trần Khắc Viện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Dương đã đi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ hộ nghèo của xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi làm nhà ở.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo xã Cấp Tiến làm nhà ở

 

4 hộ nghèo Bùi Văn Bắc, thôn Phú Lương; Phạm Thị Làn, thôn Thái Bình (xã Cấp Tiến) và hộ Trần Văn Tân, thôn Thái An; Nguyễn Văn Long, thôn Cây Đa (xã Vĩnh Lợi) được hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng từ nguôn quỹ hỗ trợ hộ nghèo của Hội Nông dân huyện Sơn Dương để xóa nhà tạm làm nhà ở mới.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo xã Vĩnh Lợi làm nhà ở

 

Hội Nông dân xã Cấp Tiến trao bò giống cho hộ nghèo 

 

Cùng với hoạt động này, Hội Nông dân 2 xã đã tổ chức vận động, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tiền mặt, bò giống và các vận dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình để hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa, làm nhà mới, cùng chung tay góp sức để 2 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2019.

PV