Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể

Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 - 17:54


Ngày 30/10, tại huyện Sơn Dương, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân huyện Sơn Dương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể.

 

Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Giám đốc một số HTX nông, lâm nghiệp tham gia tập huấn

 

Trong thời gian 1 ngày, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Giám đốc một số HTX nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện được tập huấn Luật HTX năm 2012 và quán triệt Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, khóa IX về tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương giai đoạn 2019 - 2023; Hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển HTX nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 05, năm 2016 của HĐND tỉnh. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thành viên HTX về mô hình kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế.

PV