Trường THPT Sơn Nam ra mắt Tổ tự quản Cổng trường an toàn giao thông.

Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 - 09:41


Ngày 04/11, Trường THPT Sơn Nam phối hợp với Công an huyện Sơn Dương ra mắt Tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông”.

 

Tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông” Trường THPT Sơn Nam 10 thành viên tham gia hoạt động, thực hiện các nội dung như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của Luật giao thông; bồi dưỡng kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành Luật giao thông của học sinh tại khu vực cổng trường...

 

Công an huyện và Ban Giám hiệu nhà trường trao cờ cho Tổ tự quản ATGT

 

Công an huyện Sơn Dương đã hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Tổ tự quản an toàn giao thông. Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT; phối hợp với Tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông” làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông...

 

Tại buổi ra mắt, Công an huyện Sơn Dương, Ban Giám hiệu trường THPT Sơn Nam đã chứng kiến đại diện các lớp ký cam kết thực hiện “Mô hình tự quản an toàn giao thông”.

 

Đại diện nhà trường ký cam kết thực hiện "Mô hình tự quản an toàn giao thông"

 

Thông qua mô hình Tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh trong việc tham gia đảm bảo TTATGT, từng bước xây dựng ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông, tạo thành phong trào thi đua trong học sinh toàn trường về việc chấp hành Luật giao thông, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Thời gian tới, Công an huyện Sơn Dương tiếp tục phối hợp với các trường học nhân rộng mô hình Tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông”.

Trần Hương