UBND huyện Sơn Dương họp phiên thường kỳ tháng 11

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 - 14:03


Ngày 22/11, UBND huyện Sơn Dương họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

             

Đại biểu dự cuộc họp thường kỳ

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của UBND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và quản lý, sử dụng các quỹ trên địa bàn huyện năm 2019; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành  của UBND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2019 theo Nghị quyết số 81 của Hội đồng nhân dân huyện và các văn bản của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo tiến độ giải ngân các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của UBND huyện; Báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; Báo cáo về thực hiện công tác môi trường năm 2019; Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 89 của HĐND huyện về kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bộ, đường đô thị do huyện quản lý năm 2017, 2018; Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận tập trung vào công tác thu chi, thanh quyết toán về xây dựng cơ bản và tham gia vào các báo cáo trình bày tại cuộc họp.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các nhiệm vụ của đơn vị mình trong năm 2019 và tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời sâu sát cơ sở, cùng tháo gỡ khó khăn với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh dịp cuối năm, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, quyết tâm cao nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

                                                                                                                 Thanh Nguyên