Thu nhập bình quân đầu người của huyện Sơn Dương tăng

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019 - 20:02


Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sơn Dương đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao

     

   

Mô hình chăn nuôi bồ câu tại xã Hồng Lạc

 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 33 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch, tăng 3 triệu đồng/người/năm so với năm 2018. Giá trị ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 6.622 tỷ đồng, chiếm 43,78% giá trị tổng sản phẩm, giá trị ngành thương mại dịch vụ, vận tải đạt trên 5.820 tỷ đồng, chiếm 38,48% tổng giá trị sản phảm, giá trị ngành nông lâm thủy sản đạt 2.683 tỷ đồng, chiếm 17,74% tổng giá trị sản phẩm của toàn huyện. Đây chính là kết quả mà huyện tập trung thực hiện tổng thể các loại hình phát triển kinh tế, trong đó chủ lực là sản xuất lương thực và cây màu các loại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là phát triển đàn trâu, bò, lợn. Bên cạnh đó, việc đẩy lùi tệ nạn xã hội cũng là yếu tố giảm chi phí đáng kể cho mỗi gia đình và là cơ hội để mỗi gia đình giữ vững và nâng cao mức thu nhập.

PV