Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã Tam Đa

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 - 08:48


Ngày 28/11, Đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Sơn Dương đã có cuộc kiểm tra tại Đảng bộ xã Tam Đa, các trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã.

 

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại thôn Cẩm Bào và thôn An Lạc. Qua kiểm tra, tình hình an ninh chính trị cả 2 thôn đều cơ bản ổn định, các nội dung về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo", "năm dân vận", quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt. Tại thôn Cẩm Bào, chi bộ thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng Nhà văn hóa, trong quà trình triển khai không có hiện tượng khiếu kiện, vướng mắc trong nhân dân, việc huy động đóng góp xây dựng được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tại thôn An Lạc là thôn vừa thực hiện sáp nhập giữa hai thôn là thôn Phú An và thôn An Lạc, sau khi sáp nhập các đoàn thể ở thôn được duy trì tốt, cán bộ thôn làm việc bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. 

 

Đoàn kiểm tra thăm Nhà văn hóa thôn Cẩm Bào, xã Tam Đa

 

Tại Đảng bộ xã Tam Đa, Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu tài liệu, hồ sơ có liên quan để làm rõ nhưng ưu điểm, khuyết điểm của cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. 

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng bộ xã Tam Đa 

 

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng bộ xã Tam Đa tiếp tục tổ chức quán triệt, sinh hoạt và tuyên truyền các văn bản liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Duy trì công tác tiếp dân, tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, người lao động. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân để kịp thời giải quyết bức xúc, hạn chế khiếu kiện vượt cấp; thường xuyên rà soát và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; phát huy tốt hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã. Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương. Vận động nhân dân tham gia góp ý, phản biện xã hội...

 

Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ hàng năm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và huyện Sơn Dương nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34, năm 2007 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04, năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trần Hương


Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  

Xem tin theo ngày:   / /