Trường THPT Sơn Dương tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng Anh

Thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 - 10:27


Ngày 2/12, trường THPT Sơn Dương phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ LET tổ chức Lễ phát động “Phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường học”.

 

Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, hiện nay trên thế giới có gần 100 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. vì vậy, tiếng Anh có vai trò quan trọng trong hội nhập toàn cầu. Môn tiếng Anh được các trường học đưa vào giảng dạy từ rất sớm, là một trong những môn học bắt buộc và trong các kì thi tốt nghiệp trong cả nước. Tuy nhiên, việc dạy và học tiếng Anh còn nhiều bất cập, kết quả thi THPT quốc gia, đây là môn luôn có điểm trung bình thấp nhất, đứng top cuối trong 9 môn thi. Để cải thiện năng lực ngoại ngữ của người Việt, ngày 8/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục, trong đó phát động phong trào học tập tiếng Anh trong các nhà trường trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả việc học môn ngoại ngữ. Tiếp đó, ngày 18/9 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 957/KH-BGDĐT về việc tổ chức phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Để tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, thời lượng sử dụng ngoại ngữ, trường THPT Sơn Dương sẽ chủ động thực hiện ba mục tiêu chính: Xây dựng phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy hiệu quả năng lực dạy và học ngoại ngữ. Lễ phát động phong trào học tiếng Anh là động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh chủ động tự học, tự nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ, phục vụ học tập, nhu cầu trao đổi thông tin, công việc và hỗ trợ kết nối việc làm. Đồng thời, năng lực ngoại ngữ, trước hết là năng lực tiếng Anh sẽ được cải thiện và tiến bộ nhanh chóng, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển.

Trần Hương