Sơn Dương thông tin, tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT

Thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 - 16:24


Từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Sơn Dương phối hợp với xã Hợp Thành, Phúc Ứng, Thượng Ấm và xã Tú Thịnh mở 4 hội nghị thông tin, tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, thu hút gần 500 cán bộ, hội viên thuộc Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể của các xã tham gia.

         

Đại biểu dự hội nghị

 

Tại các buổi tuyên truyền, cơ quan BHXH huyện đã hướng dẫn, phổ biến những nội dung về đối tượng đóng, phương thức đóng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng của Nhà nước và quyền lợi… khi tham gia BHXH, BHYT của đối tượng tự đóng. Đồng thời, tiếp nhận và trả lời những ý kiến thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT.

 

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các câu hỏi liên quan đến các vấn đề như: trình tự thủ tục cần thiết để có thể khám, chữa bệnh ngoại tuyến, chính sách khám, chữa bệnh ưu tiên đối với những trường hợp tham gia BHYT 5 năm trở lên, cách tính giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình, chế độ, mức hưởng thai sản của phụ nữ lao động nông thôn khi tham gia BHXH… Các ý kiến được trao đổi với tinh thần thẳng thắn, dân chủ giúp bà con tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc hiện tại để chủ động hơn khi lựa chọn nơi khám, chữa bệnh và chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết khi thanh toán BHXH, BHYT.

 

Thông qua các cuộc tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH, BHYT góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh tế cho gia đình và xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu “Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động”, “Bảo hiểm y tế toàn dân”.

Thanh Nguyên