Hội Nông dân huyện Sơn Dương thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673

Thứ Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020 - 16:45


Hội Nông dân huyện Sơn Dương hiện có 33 cơ sở hội, 400 chi hội và trên 26 nghìn hội viên.

 

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 61, năm 2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 673, năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, Hội Nông dân huyện Sơn Dương đổi mới nội dung hoạt động, tập trung hướng tích cực tham gia vào những việc mới, việc khó, vận động hội viên nông dân thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

 

Mô hình chăn nuôi gà của hội viên Hội nông dân xã Hợp Thành

 

Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành phương tiện hữu hiệu hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân, trước hết là nông dân nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, từng bước tham gia vào thực hiện quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân huyện hiện có tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân trên 3,9 tỷ đồng. Hội đã xây dựng được 12 dự án về chăn nuôi trâu, lợn sinh sản, thâm canh cây chè, nuôi ong lấy mật... cho 133 hộ hội viên nông dân, trong kỳ đã luôn chuyển được 20 lượt dự án cho nông dân vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thực hiện dự án vay bò trả bê tại 3 xã Trung Yên, Lương Thiện, Tân Trào. Số bò ban đầu được vay là 258 con, đến nay đàn bò đã sinh sản và phát triển thêm 820 con bê, luôn chuyển cho 678 hộ vay.

 

Hội Nông dân huyện Sơn Dương kiểm tra đàn bò của hộ gia đình

chị Chu Thị Nhuận, thôn Thia, xã Tân Trào

 

Năm 2013, xã Tân Trào được hỗ trợ 200 con bò từ nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay theo hình thức “vay bò trả bê”. Sau 6 năm thực hiện, Hội Nông dân xã Tân Trào đã thực hiện luôn chuyển  được 464 lượt hộ. Số bê con sinh sản ra được hơn 500 con. Từ những con bò được vay, đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Với  chương trình “vay bò trả bê” thực sự là điểm tựa giúp nông dân vươn lên. Điển hình như gia đình chị Chu Thị Nhuận, thôn Thia, xã Tân Trào được hỗ trợ 1 con bò sinh sản theo chương trình này. Nhờ chăm sóc tốt, con bò năm nào cũng sinh sản, đến nay đã sinh sản được 4 con bê con, chị Nhuận đã trả được 1 con bê luôn chuyển cho hộ khác trong xã và tiếp tục nhân đàn trên số bò hiện có của gia đình. 

 

Đồng hành với người nông dân, Hội nông dân huyện tổ chức mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân bằng việc tham gia quản lý ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng NN và PTNT với tổng nguồn vốn ủy thác trên 452 tỷ đồng cho 8.706 hộ vay. Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ việc làm Hội Nông dân tỉnh, Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng phân bón trả chậm cho hộ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Hội nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã mở được gần 200 lớp đào tạo cho 6.697 học viên là lao động nông thôn. Hội cũng phối hợp với Trung tâm hỗ trợ việc làm của  Hội Nông dân tỉnh mở 5 lớp đào tạo nghề cho 170 lao động nông thôn. Các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng nấm, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất, chăn nuôi theo nhu cầu của nền kinh tế thị trường.

 

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương giải quyết vốn vay cho nông dân

 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được duy trì và phát triển, tập trung vào các ngành nghề như kinh doanh dịch vụ, mô hình VAC, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng trọt... Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 7.780 hộ; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 33 triệu đồng/người/năm, đặc biệt là thu nhập của cư dân nông thôn gấp 2 đến 3 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,31%. 

 

Trong xây dựng nông thôn mới, nông dân đóng vai trò chủ thể trong việc đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng làm đường bê tông nông thôn, kênh mương bê tông, nhà văn hóa gắn với sân thể thao, làm 3 công trình hợp vệ sinh. Riêng xây dựng bể Biogas, từ năm 2013 đến năm 2018 toàn huyện đã xây dựng được 1.476 cái hỗ trợ theo Quyết định 30 của UBND tỉnh, ngoài ra nhân dân tự đầu tư lắp đặt trên 4 nghìn hầm bể Biogas. Hội viên nông dân các cấp đã đóng góp trên 59 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện.

 

Thực hiện Kết luận số 61, năm 2009 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 637, năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân các cấp, là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hải Đăng