Công an huyện Sơn Dương tiếp tục cấp Chứng minh nhân dân

Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 - 15:57


Trong năm 2019, Đội Quản lý hành chính Công an huyện Sơn Dương đã tiếp nhận trên 11 nghìn 770 hồ sơ xin cấp Chứng minh nhân dân.

       

      

Đội Quản lý hành chính Công an huyện Sơn Dương

cấp chứng minh nhân dân cho đối tượng chính sách

 

Trong đó, cấp lưu động tại UBND các xã và các trường THPT trên địa bàn huyện được 22 lượt. Đây là hoạt động thường xuyên và thiết thực để đưa thủ tục hành chính cấp Chứng minh nhân dân về gần dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất các khó khăn, vướng mắc về thủ tục giấy tờ, thời gian và khoảng cách đi lại cho người dân. Trong thời gian tới, Công an huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội quản lý hành chính phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các xã, thị trấn rà soát số đối tượng có nhu cầu để triển khai việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND tại các địa phương trên địa bàn toàn huyện.

PV