Sơn Dương cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 - 15:30


Khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp thì việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp để hạn chế tập trung đông người, góp phần phòng tránh dịch bệnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước của huyện Sơn Dương đang quan tâm đẩy mạnh, góp phần xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

 

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa" huyện Sơn Dương

 

100% thủ tục hành chính của huyện Sơn Dương đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử của huyện với dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 16/4 toàn huyện đã tiếp nhận trên 13.680 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Như vậy, người dân ở nhà thông qua Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử có thể đăng ký giải quyết thủ tục hành chính mà không phải đến tận cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến còn giúp khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, doanh nghiệp. Thông qua đó, giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp. Đồng thời, làm cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân.

   

Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là mục tiêu mà huyện Sơn Dương thực hiện, gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực và có hiệu quả cao,góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện. 

 

Để tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND huyện Sơn Dương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế thấp nhất người dân, doanh nghiệp đến bộ phận một cửa; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. 

 

Với việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, vừa giảm tải việc tiếp công dân, giảm chi phí phát sinh cho các cơ quan công quyền. Sau khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đến khi hoàn tất. Đây chính là một trong những giải pháp hữu hiệu, tránh việc tập trung đông người, hạn chế người dân đến nơi công cộng, phòng chống dịch bệnh.

 

Thanh Nguyên