Công ty TNHH Thành Long thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020 - 09:02


Trong những năm qua, Công ty TNHH Thành Long huyện Sơn Dương đã không ngừng vươn xa, chinh phục thị trường thế giới trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu chè. Công ty đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ATVSLĐ cho người lao động tại Công ty. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ.

 

Công ty TNHH Thành Long hiện có 14 công nhân lao động trực tiếp làm việc tại 2 phân xưởng. Ngay từ đầu năm 2020, Công ty đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, kiểm tra, tự kiểm tra, thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng vào các hoạt động huấn luyện, hướng dẫn các kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động tại Công ty. Chị Đặng Thị Huệ,  Công nhân Công ty TNHH Thành Long huyện Sơn Dương chia sẻ: Chị đã làm việc ở Công ty được 10 năm chị rất là yên tâm vì chị làm việc ở đây được trả lương và đóng bảo hiểm đầy đủ và được cấp phát bảo hộ lao động.

 

      

Công nhân Công ty TNHH Thành Long chế biến chè

 

Trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, công ty TNHH Thành Long đang từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhờ có các thiết bị máy móc hiện đại, công ty đã phân ra được sản phảm chè viên để đưa ra thị trường Trung Đông như Pakistan, Afghanistan, sản lượng chè tiêu thụ bình quân hàng năm của công ty đạt từ 350 tấn - 400 tấn/năm, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ. 

 

Ngoài việc sản xuất kinh doanh Công ty còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn, đóng góp các quỹ và kinh phí xây dựng cơ sở vật chất tại địa phương, chú trọng giải pháp tạo việc làm cho người lao động như: Có cơ chế, thu hút lao động, đóng bảo hiểm và trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân. 

Thanh Nguyên