THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 31/SNN-KL Ngày ban hành: 07/01/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 08/01/2021
Trích yếu: Chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, réthại cho giống cây trồng lâm nghiệp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 15/01/2021
2 01/TB-BCĐ Công văn Thông báo,dự báo cấp cháy rừng 14/01/2021
3 13/KH-UBND Kế hoạch Hành động thực hiện Chƣơng trình “Chăm sóc dinh dưỡng1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn huyện Sơn Dương 13/01/2021
4 05/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 13/01/2021
5 11/KH-UBND Kế hoạch Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên 12/01/2021
6 45/UBND-NLN Công văn Về việc tổ chức phong trào " Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021 11/01/2021
7 10/KH-UBND Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 10/01/2021
8 36/UBND-NLN Công văn Chủ động phòng,chốngđói rét,ứng phó với rét đậm, rét hại 10/01/2021
9 56/UBND-NC Công văn Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang 09/01/2021
10 65/UBND-KGVX Công văn Chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 09/01/2021
11 44 Công văn Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 08/01/2021
12 45/UBND-KGVX Công văn Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 08/01/2021
13 01/KH-SVHTTDL Kế hoạch KẾ HOẠCH Tuyên truyền, tổ chức các hoạt mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 08/01/2021
14 08/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Sơn Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 08/01/2021
15 01/HĐPH Công văn Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 07/01/2021
16 139/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 07/01/2021
17 32/SNN-TL Công văn Chủ động phòng chống,ứng phó với rét đậm, rét hại 07/01/2021
18 163/TB-UBND Thông báo Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 06/01/2021
19 02/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sơn Dương 06/01/2021
20 06/UBND-VX Công văn Chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao năm 2021 05/01/2021