THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 08/TB-UBND Ngày ban hành: 07/01/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành Ngày đăng: 09/01/2021
Trích yếu: tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 688/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 31/12/2020
2 2053/SNN-TL Công văn chủ động phòng chống,ứng phó với rét đậm, rét hại 28/12/2020
3 636/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 16/12/2020
4 81/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 15/12/2020
5 09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025 15/12/2020
6 1473/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 22/10/2020
7 1472/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 22/10/2020
8 3242/UBND-TH Công văn tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 17/10/2020
9 10-KH/HU Kế hoạch phổ biến, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 08/10/2020
10 467/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 389/KH-TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 29/09/2020
11 109/CV-HU Công văn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 28/09/2020
12 2421/UBND-NC Công văn triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 28/09/2020
13 378/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 18/09/2020
14 93/KH-UBND Kế hoạch thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 28/08/2020
15 02-HD/HU Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 27/08/2020
16 02-KH/HU Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát thành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 25/08/2020
17 1909 /UBND-VX Công văn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 24/08/2020
18 1780/UBND-VX Công văn thực hiện nghi thức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 13/08/2020
19 1787/UBND-NC Công văn chống thất thu thuế, phí, hóa đơn và thu hồi nợ, xử lý nợ đọng tiền thuế những tháng cuối năm 2020 13/08/2020
20 1779/UBND-TNMT Công văn tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên các lưu vực sông, hồ và các điểm du lịch trên địa bàn huyện 12/08/2020