THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 02/TB-UBBC Ngày ban hành: 20/02/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Nội vụ, Tổ chức Ngày đăng: 22/02/2021
Trích yếu: Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI,nhiệm kỳ 2021-2026
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC