THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: Số: 393 /UBND-NLN Ngày ban hành: 03/03/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 05/03/2021
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN ngày 24/11/2020 và phòng,chống một số dịch hại trên cây lúa, ngô vụ Xuân năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 800/UBND-VX Công văn Tuyên truyền hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 17/04/2021
2 09/KH-TTXT Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Chương trình khảo sát và tọa đàm kết nối doanh nghiệp hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 16/04/2021
3 16 /UBND-VX Công văn Kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn huyện 16/04/2021
4 54/KH-UBND Kế hoạch KẾHOẠCH Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang -Nơi vẻ đẹp hội tụ” 15/04/2021
5 52/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 15/04/2021
6 51/TB-UBND Thông báo Thông báo bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 14/04/2021
7 140/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án“Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 14/04/2021
8 144/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Sơn Dương lần thứ I-năm 2021 14/04/2021
9 757/UBND-VX Công văn Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ 14/04/2021
10 51/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Tiêmvắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14/04/2021
11 75/PVH Công văn Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 13/04/2021
12 140/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025 13/04/2021
13 74/PVH Công văn Tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 13/04/2021
14 78/PVH Công văn Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông 13/04/2021
15 955/UBND-KGVX Công văn Tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh 12/04/2021
16 905/UBND-KGVX Công văn Triển khai Tháng Nhân đạo 2021 08/04/2021
17 02/CV-BCĐ Công văn Đăng ký xây dựng“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”năm 2021 07/04/2021
18 693/UBND-QLTM Công văn Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, khuyến cáo về các hoạt động kinh doanh phức tạp, kinh doanh theo mô hình đa cấp trái pháp luật 06/04/2021
19 127/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 06/04/2021
20 126/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Hợp Thành năm 2021 06/04/2021