THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 01/KH-BCĐ Ngày ban hành: 27/07/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính Ngày đăng: 29/07/2021
Trích yếu: Tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" huyện Sơn Dương lần thứ nhất, năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 517/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 30/08/2021
2 2017/UBND-KT Công văn Tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 15/08/2021
3 865/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 14/07/2021
4 1456/UBND-KTTH Công văn tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 Vietnam Grand Sale 2021 23/06/2021
5 1228a/UBND-TNMT Công văn Công khai quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030 01/06/2021
6 274/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp quản lý đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/05/2021
7 168/KH-UBND Công văn Phát triển kinh tế tư nhân gắn với phát triển du lịch, phát triển thương mại và tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 29/04/2021
8 50/TB-UBND Thông báo Lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quyền thuê đất thương mại, dịch vụ các Khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2021 08/04/2021
9 01/BCD-TCNV Công văn Cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021 01/04/2021
10 1860/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025 16/12/2020
11 72/NQ-HĐND Nghị quyết danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình,dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/12/2020
12 119/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách,chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/11/2020
13 2704/UBND-TH Công văn thực hiện trả giá các lô đất đấu giá quyền sử dụng năm 2020 06/11/2020
14 494/KH-UBND Kế hoạch tham gia hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020 20/10/2020
15 2552/UBND -TC Công văn thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. 16/10/2020
16 20200982865-00 Thông báo Thông báo mời thầu: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương, đợt 2 năm 2020 30/09/2020
17 455/QĐ-UBND Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 3 năm 2020 05/09/2020
18 188/KH-UBND Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020 huyện Sơn Dương 30/05/2020