THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 55/TB-UBND Ngày ban hành: 11/08/2020
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành Ngày đăng: 12/08/2020
Trích yếu: tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 93/KH-UBND Kế hoạch thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 28/08/2020
2 02-HD/HU Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 27/08/2020
3 02-KH/HU Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát thành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 25/08/2020
4 1909 /UBND-VX Công văn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 24/08/2020
5 1787/UBND-NC Công văn chống thất thu thuế, phí, hóa đơn và thu hồi nợ, xử lý nợ đọng tiền thuế những tháng cuối năm 2020 13/08/2020
6 1780/UBND-VX Công văn thực hiện nghi thức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 13/08/2020
7 1779/UBND-TNMT Công văn tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên các lưu vực sông, hồ và các điểm du lịch trên địa bàn huyện 12/08/2020
8 1083/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 07/08/2020
9 06-CV/TBTTKT Công văn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 04/08/2020
10 1614/UBND-VX Công văn v/v phối hợp tuyên truyền phòng ngừa hoạt động phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến chuyển nhượng, mua bán hoa phong lan trên địa bàn 24/07/2020
11 1567/UBND-NLN Công văn V/v chủ động phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 21/07/2020
12 410-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 20/07/2020
13 2553-CV/HU Công văn V/v tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 20/07/2020
14 2542-CV/HU Công văn v/v tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI 10/07/2020