THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 2433 /UBND-VX Ngày ban hành: 28/09/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 30/09/2020
Trích yếu: đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 138/TB-UBND Thông báo Thông báo về việc dừng không thực hiện đấu giá lô đất số 124 khu dân cư thôn Cây Đa 2, xã Ninh Lai; Bổ sung thông tin các lô đất đấu giá khu dân cư thôn Cây Đa 2, xã Ninh Lai, đợt 2, năm 2020. 29/10/2020
2 502/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện 29/10/2020
3 496/KH/UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 23/10/2020
4 5768/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên năm 2020 23/10/2020
5 2589/UBND-TP Công văn Triển khai thi hành các Luật , Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 21/10/2020
6 547/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vân Sơn 20/10/2020
7 683/MTTQ Công văn Về việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại 20/10/2020
8 489/PA-UBND Phương án Phương án phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ đông - xuân năm 2020 -2021 16/10/2020
9 04/BTC-TB Thông báo Thông báo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X, năm 2020 14/10/2020
10 127/TB-UBND Thông báo Thông báo bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 13/10/2020
11 5676/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 2- 2020 13/10/2020
12 103/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 12/10/2020
13 535/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương 12/10/2020
14 2518/UBND-TCNV Công văn Đẩy mạnh thực hiện CCHC, chấn chỉnh việc công khai TTHC, giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 09/10/2020
15 480/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch khám tuyển nghĩa vị quân sự và tuyển chọn công nhân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 08/10/2020
16 03/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Sơn Dương 07/10/2020
17 2460/UBND-KTTH Công văn Công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2021 02/10/2020
18 509/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Thượng Ấm 02/10/2020
19 516/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Cấp Tiến 02/10/2020
20 3071/UBND-KGVX Công văn Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 01/10/2020