HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Hội đồng nhân dân huyện >> Thường trực HĐND huyện
Thường trực HĐND huyện


 

 Đồng chí      
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện


 

 

 

Đồng chí HỨA THỊ HÀ
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 


Đồng chí
Dương Văn Hoà
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Đồng chí
Lê Ngọc Bình
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ - Thủ trưởng cơ quan UBKT- Thanh tra huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
 

 

Đồng chí Ma Thị Thu Loan

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện