HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Uỷ ban nhân dân huyện >> Lãnh đạo UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện


 

 Đồng chí      
GIANG TUẤN ANH
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện

 


Đồng chí: Hoàng Hải Trường
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí
Phạm Thị Nhị Bình
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 Đồng chí

Phạm Hữu Tân

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện