CÔNG AN SƠN DƯƠNG MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TUẦN TRA, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHAM LIEN QUAN DEN KINH DOANH VAN TAI HANH KHACHCÁC VIDEO KHÁC