CÔNG AN HUYỆN SƠN DƯƠNG BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÁO TRÁI PHÉPCÁC VIDEO KHÁC