TRUNG YÊN CÓ 85 TRƯỜNG HỢP ĐI VỀ TỪ VÙNG CÓ DỊCH VÀ TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI ĐI TỪ VÙNG DỊCHCÁC VIDEO KHÁC