Hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Sơn Nam

Những năm gần đây, với việc đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng ở vùng đất đồi thấp, đất soi bãi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới...