Thứ Năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021

Lực lượng dân quân huyện Sơn Dương xung kích phòng, chống dịch Covid-19

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước với nhiều diễn biến phức tạp, huyện Sơn Dương là địa phương có nhiều trục đường liên tỉnh, liên huyện và liên xã giáp danh với các tỉnh như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Để góp phần ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đã cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp như thành lập các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt kiểm soát từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh trên địa bàn huyện để kiểm soát người từ các địa bàn khác vào và đi qua địa bàn.