Tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 - 14:58


Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, UBND huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho công tác này.

 

Năm 2020, trên địa bàn huyện Sơn Dương xây dựng 204 công trình. Đến ngày 15-8 huyện đã giải ngân được trên 157 tỷ đồng trong tổng số gần 348 tỷ đồng, đạt trên 45% kế hoạch. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn các công trình do tỉnh quản lý gần 33 tỷ đồng trong tổng số 133,7 tỷ đồng; vốn công trình do huyện quản lý giải ngân gần 85 tỷ đồng trong tổng số 116 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân trên 8 tỷ đồng trong tổng số 13,3 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân trên 32 tỷ đồng trong tổng số 84,7 tỷ đồng. Tiến độ thanh toán vốn chuyển chi thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân 3 tỷ đồng, đạt 84,8%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân trên 1,2 tỷ đồng, đạt 89,3%; riêng vốn công trình do tỉnh quản lý giải ngân đạt 100%.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Lương kiểm tra mặt bằng

xây dựng HTX nông lâm nghiệp Tú Thịnh

 

Để bảo đảm tiến độ giải ngân, huyện Sơn Dương đang tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp; đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; tháo gỡ các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng; các xã, hợp tác xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tiến hành khởi công công trình theo đúng kế hoạch đề ra; những công trình đã có khối lượng thanh toán, các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, giải ngân vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt thanh toán. Phấn đấu đến hết tháng 9, sẽ giải ngân trên 60% vốn đầu tư công và không để công trình nào phải điều chuyển vốn.

PV