Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019 - 22:11


Từ ngày 29 đến 30 - 8, tại Nhà khách Kim Bình, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 50 học viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh.

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 

Tham gia tập huấn, học viên được truyền đạt các nội dung trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận về nâng cao chất lượng các bài viết về công tác xây dựng Đảng; kinh nghiệm tổ chức xuất bản, biên tập, khai thác tài liệu, thể hiện tác phẩm báo chí bảo đảm đúng định hướng chính trị. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công của sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước.

Theo: TQĐT

 

Xem tin theo ngày:   / /