Thứ Năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
Số - ký hiệu: 2677/UBND-TH Ngày ban hành: 19/10/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND huyện Sơn Dương
Lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành
Trích yếu: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02/CĐ-UBND Công điện Tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 21/11/2021
2 3895/UBND-THVX Công văn một số nội dung tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới 12/10/2021
3 174/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 12/10/2021
4 2503/UBND-NC Công văn Triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch covid-19; công tác kết nối, xác thực thông tin công dân 01/10/2021
5 2468/UBND-NC Công văn Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 29/09/2021
6 3476/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ 17/09/2021
7 3369/UBND-TH Công văn Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CPcủa Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 11/09/2021
8 19-HD/HU Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước 31/08/2021
9 358/KH - UBND Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 26a-KH/HU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 19/08/2021
10 592-CV/HU Công văn Thực hiện kết luận số 05-KL/TU ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư 17/08/2021
11 107/TB-UBND Thông báo Kết luận cuộc họp về phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 16/08/2021
12 588-CV/HU Công văn Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 16/08/2021
13 590-CV/HU Công văn Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 16/08/2021
14 48-KH/HU Công văn Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình hiện nay 16/08/2021
15 569-CV/HU Công văn Quán triệt lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 06/08/2021
16 1821/UBND-VX Công văn Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư 27/07/2021
17 95/QĐ-BCĐ Quyết định Điều chỉnh tăng thời gian cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 huyện Sơn Dương 20/06/2021
18 242/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021 19/06/2021
19 238/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Dương 17/06/2021
20 09/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm 2021 16/06/2021