CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP HỎI - UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG TRẢ LỜI
Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:


Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Hiện nay, do số lượng câu hỏi gửi về BBT Trang thông tin điện tử nhiều, vì vậy, BBT chỉ trả lời các câu hỏi có nội dung rõ ràng, ngắn gọn, không sai lỗi chính tả, điền đầy đủ các thông tin và không trùng lặp với các câu hỏi hoặc câu trả lời đã có. Nếu trường hợp nội dung câu hỏi dài thì soạn thảo thành định dạng word và gửi theo file đính kèm. Thời hạn trả lời là 20 ngày (đối với các câu hỏi phải gửi tới các ngành liên quan).

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG