Tìm thấy 721 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 2784/UBND-TCNV Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm 2021 27/11/2020
2 119/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách,chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/11/2020
3 2882/UBND-NLN Công văn triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 1772/HD-SNN ngày 18/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 27/11/2020
4 240/CCT-NVQLT Công văn Phối hợp tuyên truyền chính sách thuế, phí đối với hộ, CNKD 26/11/2020
5 534/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 26/11/2020
6 535/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 21/10/2020 của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể 26/11/2020
7 2867/UBND-VX Công văn phổ biến, triển khai sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” 25/11/2020
8 530/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 20/11/2020
9 528/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Sơn Dương năm 2020 19/11/2020
10 149/ TB-UBND Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên năm 2020 19/11/2020
11 625/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/11/2020
12 2784/UBND-TCNV Công văn Đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2020 16/11/2020
13 2770/UBND-TCNV Công văn Đánh giá, xếp loại UBND và CBCC cấp xã năm 2020 15/11/2020
14 16-KH/HU Kế hoạch Kế hoạch, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020 12/11/2020
15 2756/UBND-TP Công văn Về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 12/11/2020
16 611/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã Hợp Hòa, Đại Phú 11/11/2020
17 2742/UBND-QLĐN Công văn Đảm bảo sử dụng an toàn lưới điện trên địa bàn huyện 11/11/2020
18 2731/UBND-TCNV Công văn thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định của Chính phủ về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 10/11/2020
19 2717/UBND-TM Công văn Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử 09/11/2020
20 2720/UBND- TH Công văn Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII 09/11/2020
12345678910...