Tìm thấy 1380 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1907/QĐ-TTg Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025 01/08/2021
2 1321/QĐ-TTg Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 01/08/2021
3 2678/UBND-KGVX Công văn quyết liệt thực hiện các biện phápphòng, chống dịchbệnhCOVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
4 1856/UBND-VX Công văn Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người vào huyện qua các điểm chốt 31/07/2021
5 2667/UBND-NLN Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021của Hội đồng nhân dântỉnh 31/07/2021
6 1850 /UBND-NC Công văn triển khai thực hiện công tác đặc xá 30/07/2021
7 1016/SLĐTBXH-LĐ Công văn đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2021
8 2619/UBND-NC Công văn Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm 29/07/2021
9 654/STTTT-CNTT Công văn triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh 29/07/2021
10 25-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh ( Khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 28/07/2021
11 1828/UBND-VX Công văn Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tư vấn, hỗ trợ công dân tỉnh Tuyên Quang đang ở các tỉnh, thành phố trong cả nước 28/07/2021
12 01/KH-BCĐ Kế hoạch Tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" huyện Sơn Dương lần thứ nhất, năm 2021 27/07/2021
13 1821/UBND-VX Công văn Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư 27/07/2021
14 312/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2021 26/07/2021
15 77/SGTVT-VTPT&NL Thông báo THÔNG BÁO Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia 26/07/2021
16 311/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, giai đoạn 202l -2025 26/07/2021
17 1802/UBND-VX Công văn Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 26/07/2021
18 2539 /UBND-KGVX Công văn tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19 26/07/2021
19 614/SVHTTDL-QLVH Công văn Tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021 26/07/2021
20 435/CV/BTGTU Công văn Phát động, triển khai giải thưởng sáng tác giai đoạn 2021 - 2025 25/07/2021
12345678910...