Tìm thấy 613 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 2343/UBND-NLN Công văn chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020 18/09/2020
2 2322/UBND-NLN Công văn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát,phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng 16/09/2020
3 2310/UBND-NLN Công văn Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi tái phát 16/09/2020
4 2301/UBND-VX Công văn Vận động ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2020 15/09/2020
5 437/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2020 - 2025 14/09/2020
6 438/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn huyện Sơn Dương 14/09/2020
7 2095/UBND-NLN Công văn thực hiện Tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường 14/09/2020
8 2833/UBND-NLN Công văn Chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020 12/09/2020
9 2821/UBND-KGVX Công văn Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 12/09/2020
10 2069/UBND –NLN Công văn rà soát,đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 11/09/2020
11 2075/UBND-VX Công văn báo cáo tổng kết Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em 11/09/2020
12 2070/UBND-NLN Công văn Tập trung triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật 11/09/2020
13 2071/UBND-VX Công văn Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách BHYT học sinh năm học 2020 - 2021 11/09/2020
14 434/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại huyện Sơn Dương năm 2021 11/09/2020
15 2810/UBND-NLN Công văn Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng 11/09/2020
16 2797/UBND-KGVX Công văn Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 10/09/2020
17 1344/SNN -CNTY Công văn Triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường 10/09/2020
18 04/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về việc tập trung thực hiện Quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 08/09/2020
19 95/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/9/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 07/09/2020
20 136/HĐPH Công văn Tuyên truyền nội dung đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luận cán bộ, công chức và Luật viên chức; Bộ Luật lao động năm 2019 04/09/2020
12345678910...