Sơn Dương khống chế được bệnh dịch tả lợn Châu phi

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 - 09:58


Đến hết tháng 8 năm 2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Sơn Dương được khống chế, và đã công bố hết dịch.

 

Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn gia súc tại xã Tân Trào

 

Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, tại xã Trung Yên, Minh Thanh xảy ra bệnh lở mồm long móng với 73 con trâu, bò của 36 hộ ở 4 thôn. Số con chết và tiêu hủy 1 con của 1 hộ. Các xã đã khoanh vùng, dập bệnh và dịch bệnh đã được khống chế. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa xuất hiện dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, không có phát sinh dịch bệnh mới.

 

 

Theo Quyết định số 172, năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025” huyện Sơn Dương nằm trong danh sách các huyện nguy cơ cao. Để tiếp tục thực hiện công tác phòng dịch, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức tiêm phòng bắt buộc đối với 100% đàn gia súc, gia cầm; chuân bị tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020.

PV