UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 - 19:19


Ngày 28-1, UBND tỉnh đã có văn bản số 254/UBND-KGVX về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Theo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /