Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương hỗ trợ người trồng mía 30 nghìn đồng/tấn mía nguyên liệu vụ 2020 - 2021

Thứ Ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021 - 16:41


Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường Việt Nam, đặc biệt là việc phòng vệ thương mại chống bán phá giá, đường nhập lậu, vì thế tình hình thị trường đường trong nước có dấu hiệu tích cực, thị trường đường ổn định, giá bán đường tăng lên.

 

Để động viên, chia sẻ khó khăn cùng hộ trồng mía trong thời gian qua, đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục trồng mía, nhằm khôi phục lại vùng nguyên liệu, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương hỗ trợ các hộ trồng mía niên vụ 2020 -2021 với mức hỗ trợ 30 nghìn đồng/tấn mía nguyên liệu. Công ty cũng đã triển khai chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2021-2022 đến vụ 2022-2023 tới người dân toàn tỉnh. Theo đó, tăng giá thu mua mía giống lấy từ ngọn mía nguyên liệu với giá mua tại ruộng là 980 nghìn đồng/tấn đối với vùng có cự li trên 30 km và 1 triệu 130 nghìn đồng/tấn đối với cự li vùng dưới 30 km; giá đầu tư đến chủ hợp đồng trồng mía không quá 1 triệu 100 nghìn đồng/tấn đối với vùng có cự li trên 30 km, và 1 triệu 150 nghìn đồng/tấn đối với vùng cự li dưới 30 km. Hỗ trợ trồng mới, trồng lại từ mức 1 triệu đồng/ha lên 1,5 triệu đồng/ha.

PV