Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2019

Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 - 09:09


Bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2019, hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 3 đợt xả nước.

 

 

Theo đó, đợt 1 từ 0 giờ ngày 21-1 đến 24 giờ ngày 24-1; đợt 2 từ 0 giờ ngày 31-1 đến 24 giờ ngày 3-2; đợt 3 từ 0 giờ ngày 15-2 đến 24 giờ ngày 22-2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh thông báo đến các địa phương, ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở chủ động tích nước phục vụ sản xuất hiệu quả.

Theo TQĐT