Vĩnh Lợi phấn đấu về đích nông thôn mới

Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019 - 17:56


Là một trong hai xã của huyện Sơn Dương đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, đến nay xã Vĩnh Lợi đã đạt được 16/19 tiêu chí. Hiện xã đang huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn chương trình, dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Điểm trường Tiểu học xã Vĩnh Lợi vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2019.


Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Lợi đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Nhờ đó, đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đường giao thông được bê tông sạch đẹp, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với các mô hình chuyển đổi sản xuất tập trung có hiệu quả cao như các mô hình trồng rau, nuôi cá lồng đặc sản... Đến nay, xã có trên 85% trục đường xã được bê tông hóa; hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,6%.


Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi cho biết, ngay từ đầu năm, xã đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục trong từng tiêu chí. Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực đến từng chi hội và từng thành viên. Năm 2018, xã đã hoàn thành lắp đặt hơn 1 km kênh mương đúc sẵn, hoàn thành tiêu chí về thủy lợi, 16/17 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn.


Năm 2019, xã huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại, gồm: Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Xã tiến hành huy động ủng hộ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện để 20 hộ còn nhà tạm, dột nát vay vốn làm nhà ở theo quy định. Xã đã quy hoạch, cải tạo 2 khu nghĩa trang; vận động nhân dân xây dựng bể xử lý rác tại hộ gia đình; trang bị xe thu gom, vận chuyển rác đến điểm xử lý chung, bảo đảm tiêu chí về môi trường.


Ngoài ra, xã tiếp tục đầu tư củng cố nâng cao một số tiêu chí đã đạt như tiêu chí về trường học, nhưng một số hạng mục công trình bị xuống cấp cần sửa chữa tập trung tại các điểm trường. Hiện xã đang thực hiện xây mới 3 phòng học mầm non, 8 phòng học cho trường tiểu học và xây dựng thêm phòng học cho trường THCS.


Với những biện pháp đã được triển khai, Vĩnh Lợi phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Theo: TQĐT