Đánh giá chính thức nhóm cấp chứng chỉ rừng FSC xã Cấp Tiến, xã Tú Thịnh

Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019 - 15:00


Ngày 13 - 3, Ban Chỉ đạo cấp chứng chỉ rừng FSC huyện Sơn Dương làm việc với ông Miguel Serrão, đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA thuộc Tổ chức chứng nhận GFA (một trong những tổ chức được Hội đồng Quản trị rừng Quốc tế ủy nhiệm để thực hiện các dịch vụ đánh giá cấp chứng chỉ rừng FSC). Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc


Tại chương trình làm việc, Ban đại diện FSC của huyện báo cáo đánh giá Nhóm FSC của 2 xã Cấp Tiến và Tú Thịnh. Theo báo cáo; toàn huyện có trên 47.172 ha đất lâm nghiệp, trong đó có 20.320 ha diện tích rừng trồng, chiếm 45,5%. Diện tích cấp chứng chỉ FSC hơn 1.894 ha, gồm 102 hộ gia đình. Trong đó, xã Cấp Tiến có hơn 857 ha ở 9 thôn; Tú Thịnh có hơn 1.036 ha ở 12 thôn. Trong quá trình thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, Ban đại diện FSC của huyện tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến 10 nguyên tắc FSC, tập huấn kế hoạch quản lý sổ tay quản lý chất lượng và bầu trưởng nhóm, các thành viên tham gia và xây dựng quy chế quản lý nhóm; thực hiện điều tra đánh giá hiện trạng rừng trồng, môi trường, xã hội, rừng có giá trị bảo tồn cao và khảo sát thu thập số liệu, lập kế hoạch quản lý rừng bền vững. Xây dựng kế hoạch quản lý rừng bền vững nhóm hộ cấp xã; hội thảo thống nhất kế hoạch quản lý rừng bền vững và tham vấn các bên. Bên cạnh đó, tập huấn phương pháp khai thác tác động thấp và sử dụng các loại bảo hộ an toàn cho thợ cưa.

 

Hàng năm với tổng diện tích hơn 1.894 ha đất và rừng sản xuất, Nhóm FSC phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thôn, Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng phương án quản lý bảo vệ và PCCCR; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cho người dân trong khu vực. Nhóm và người dân tổ chức lực lượng tuần tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại trái phép đến tài nguyên rừng; thực hiện phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu hại rừng và khai thác gỗ trái phép.


Hàng năm, Nhóm FSC của 2 xã có kế hoạch trồng rừng sản xuất bằng cây keo tai tượng với chu kỳ kinh doanh 7 năm. Riêng năm 2019, Trên diện tích rừng FSC, các nhóm hộ khai thác rừng và tiến hành trồng hơn 60 ha và có kế hoạch chăm sóc rừng năm thứ nhất, thứ hai và năm thứ ba.

 

Đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA kiểm tra diện tích rừng sau khai thác tại xã Tú Thịnh

 

Đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA

phỏng vấn chủ rừng thuộc thành viên hộ gia đình Nhóm FSC xã Tú Thịnh

 

Đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA kiểm tra diện tích rừng trồng tại xã Tú Thịnh

 

Trong thời gian đánh giá chính thức nhóm FSC ở 2 xã Cấp Tiến và xã Tú Thịnh, Đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA đã đi thực địa, kiểm tra chủ rừng thuộc thành viên hộ gia đình Nhóm FSC của 2 xã này.

PV