Phát huy vài trò Đảng viên người dân tộc thiểu số

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 - 17:27


Đảng bộ xã Thiện Kế có 228 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Là một xã có đông đồng bào dân tộc Dao, Sán Dìu… trong những năm qua, đảng viên người dân tộc thiểu số ở đây đã phát huy vai trò của mình góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

 Mặc dù chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế, nhưng anh Phùng Mạnh Chúc, dân tộc Dao đã được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ở thôn có tới 90% số hộ là dân tộc Dao và Sán Dìu và dân tộc thiểu số khác, thì vai trò và trách nhiệm của một người đảng viên như anh Chúc lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Anh và gia đình phải là người gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, nhất là công tác phát triển kinh tế. Bởi có như vậy thì bà con mới tin tưởng và học tập noi theo.

 

Thôn Nhật Tân có 65 hộ gia đình phát triển kinh tế chủ yếu là gieo cấy lúa và chăn nuôi. Toàn thôn có khoảng 30% số hộ chăn nuôi lợn và gia cầm có quy mô vừa và nhỏ. Để có thu nhập cho gia đình, anh Phùng Mạnh Chúc mở cửa hàng tổng hợp bán hàng tạp hóa, kết hợp kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Các hộ trong thôn được anh Chúc giúp đỡ thức ăn chăn nuôi bằng hình thức trả chậm, nhiều hộ khó khăn được anh cho nợ, không tính lãi. Hàng ngày anh Chúc còn chăn nuôi mỗi lứa 60 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 12 tấn lợn hơi.

 

Anh Phùng Mạnh Chúc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế

cung cấp thức ăn chăn nuôi cho các hộ gia đình trong thôn

 

Là người đảng viên, trung tâm kết nối đoàn kết với nhân dân trong thôn, người Trưởng Ban công tác Mặt trận Phùng Mạnh Chúc cùng với chi bộ thôn đổi mới nội dung sinh hoạt, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, đồng thời bám sát với thực tiễn của địa phương, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn. Anh cùng với các đảng viên trong chi bộ phụ trách từng hộ, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua, từ đó khuyến khích, động viên người dân cùng tham gia. Khi mới triển khai làm đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn, lắp đặt kênh mương nội đồng, bản thân anh tuyên truyền, vận động chủ trương, mục đích, ý nghĩa cũng như lợi ích được hưởng khi tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đông đảo quần chúng nhân dân đã đồng lòng tự nguyện tham gia. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân thôn Nhật Tân đã tự nguyện đóng góp trên 130 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt trên 300 m kênh mương bê tông. Hiện nay, các hộ dân trong thôn đang triển khai xây dựng mỗi hộ một hố chứa rác thải gia đình, thực hiện tốt vệ sinh môi trường nông thôn.


Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, anh Phùng Mạnh Chúc, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thôn. Bản thân anh luôn là trung tâm đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng.

Hương Giang