Phụ nữ Sơn Dương với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019 - 17:22


Hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sơn Dương đã có nhiều mô hình hay như mô hình: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đóng góp tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ðể đưa các cuộc vận động đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội LHPN huyện Sơn Dương đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại các cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng. Cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những nội dung được triển khai cho các hội viên phụ nữ đều được các chị em hưởng ứng nhiệt tình. Ðiều này thể hiện qua những phần việc, công trình mà chị em phụ nữ tại địa phương triển khai trong suốt thời gian qua, góp phần cho bộ mặt nông thôn được khang trang.

 

Phụ nữ xã Thiện Kế vệ sinh đường làng, ngõ xóm

 

Trong những năm qua các cấp hội đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tiêu chí gia đình “Không đói nghèo”, Hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”, thông qua chương trình ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp cho trên 9.000 thành viên vay với dư nợ gần 390 tỷ đồng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2018, trên 82% gia đình hội viên đạt “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”...


Từ việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục hướng dẫn tổ chức các hoạt động như: vận động số phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, đồng thời có những đánh giá ban đầu để có hướng nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Với tinh thần quyết tâm cùng với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ Sơn Dương ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Thanh Nguyên